Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok z "G" vrhu narodených 06. a 07.04.2024:

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Vážime večer na váhe s minimálnou mernou jednotkou 1 g.