Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok "B" vrhu narodených 02.08.2018:

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Od 30. dňa vážime na váhe pre batoľatá s min mernou jednotkou 5g.

Dovtedy sme vážili na kuchynskej váhe, ktorej minimálna merná jednotka je 1 g.