Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok "A" vrhu narodených 15. septembra 2016

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Vážime na váhe pre bábätká, ktorej minimálna merná jednotka je 5 g.