Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok z "F" vrhu narodených 29. a 30.01.2023:

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Vážime na váhe s minimálnou mernou jednotkou 1 g.