Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok "D" vrhu narodených 17.04.2021:

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Od 39. dňa vážime na váhe s min mernou jednotkou 5g.

Dovtedy sme vážili na kuchynskej váhe, ktorej minimálna merná jednotka je 1 g.