Vývoj hmotnosti

Tabuľky vývoja hmotnosti šteniatka z "C" vrhu, šučka Zara (pôvodne Coco)

Narodená 10.04.2020 o 00:45:

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Od 30. dňa vážime na váhe pre batoľatá s min mernou jednotkou 5g. Dovtedy sme vážili na kuchynskej váhe, ktorej minimálna merná jednotka je 1 g.