Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok z "E" vrhu narodených 18.03.2022:

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].

Vážime na váhe s minimálnou mernou jednotkou 1 g.