Prosíme Vás aby ste všetky Vaše otázky posielali prednostne na túto emailovú adresu.

Hlavne ak máte záujem o šteniatka:



(Slovak, English and German language) Info
Matej Kesan
+421 907 768 168



Photography
Ivan Kesan
Instagram


Breeder & Owner (Slovak and Russian language)
Slávka Kesanová
+421 905 844 687




Graphic design
Michaela Kesanová