Šteniatka‎ > ‎D Vrh‎ > ‎

Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok "D" vrhu narodených 17.04.2021:

  pohlavie čas
farba 17.04. 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní
1 týždeň
1.
♂ pes
08:18 žltý
234
227
245
284
318
350
379
415
2.
♂ pes
09:15
zelený
303 280 315
340
370
412
440
454
3.
♀ suka
09:18
ružová
268 260
275
313
330
360
390
433
4.
♂ pes
09:26 modrý
198
194
231
259
277
309
 330 376
5.
suka
11:05
oranžová 233
 224 245
280
299 337
360
410
6.
suka
11:53 červená
299 280
 314 340
380
420
441
469
7.
suka
12:04
čierna
252
240
 267 289
330
360
394
409
  pohlavie  čas farba 25.04. 9 dní 10 dní 11 dní 12 dní13 dní 2 týžd. 15 dní
1.
♂ pes
08:18
žltý 
 461497
530
561
580
627
668
695
2.
♂ pes
09:15 zelený 
 485 500540
568
600
651
690
720
3. ♀ suka09:18
ružová 
 481 520544571
607624
660
695
4.
♂ pes
09:26
modrý 
 409 453470485
517559
595
620
5.
♀ suka
11:05
oranžová 
 416 469480505
535
551591
636
6.
♀ suka
11:53
červená
 509 546582620
639666
701
740
7.
♀ suka
12:04 čierna 
 464 493520550
586600
641
671
 pohlavie
čas
farba
03.05.
17 dní
18 dní
 19 dní
20 dní
3 týžd.
 22 dní
23 dní
1.
♂ pes
08:18žltý 732754
807
839
874
919
960
1010
2.
♂ pes
09:15 zelený
780791817
840
877
913
981
1012
3.
 ♀ suka09:18
ružová
730762
790
850
870
892
972
1001
4.
♂ pes
09:26
modrý 673
701
750
797
830
871
926
970
5.
♀ suka
11:05
oranžová 670
704
749
774
809
860
910
954
6.
♀ suka
11:53červená
780
796
825
840
890
944
977
1016
7.
♀ suka
12:04
 čierna 690
742
761
801
823
860
920
940
  pohlavie  čas  farba 11.05. 25 dní 26 dní 27 dní  4 týžd.  29 dní 30 dní 31 dní
 1.♂ pes 
08:18
 žltý 1038
1132
1205
1268
1338
1392
1432
1460
 2.♂ pes 
09:15
zelený
1049
1123
1230
1254
1380
1417
1460
1520
 3. ♀ suka
09:18
 ružová
1059
1110
1170
1216
1294
1336
1372
1397
 4.♂ pes 
09:26
 modrý 1009
1089
1150
1192
1280
1328
1369
1400
 5. ♀ suka
11:05
oranžová 981
1035
1093
11301203
1228
1265
1300
 6. ♀ suka
11:53červená
1071
1129
1215
1253
1339
1384
1430
1472
 7. ♀ suka
12:04čierna
974
1050
1100
1158
1238
1291
1318
1361
  pohlavie čas farba18.05. 33 dní 34 dní  5 týžd.  36 dní  37 dní  38 dní 39 dní
 1.♂ pes  08:18 žltý1540
1603
1692
1735
1802
1950
2110
2245
 2.♂ pes  09:15zelený 1600
1670
1791
1847
1900
1980
2135
2245
 3. ♀ suka 09:18 ružová1499
1533
1607
1622
1683
1790
1915
2000
 4.♂ pes  09:26modrý1470
1532
1600
1612
1641
1724
1880
1975
 5. ♀ suka 11:05oranžová1364
1415
1473
1501
1534
1640
1715
1830
 6. ♀ suka 11:53červená 1589
1631
1723
1751
1826
1887
2031
2145
 7. ♀ suka 12:04čierna 1423
1468
1529
1560
1607
1672
1810
1930
   pohlavie čas farba26.05. 41 dní  6 týžd. 43 dní
 44 dní
45 dní
46 dní
47 dní
 1. ♂ pes   08:18  žltý2325
2385
2455
2500
2580
2655
2765
2910
 2. ♂ pes   09:15 zelený 2355
2500
2550
2615
2650
2730
2845
3000
 3.  ♀ suka  09:18 ružová2055
2185
2225
2290
2310
2375
2435
2570
 4. ♂ pes   09:26 modrý2025
2145
2195
2230
2340
2385
2415
2600
 5.  ♀ suka  11:05 oranžová1840
1980
2005
2040
2105
21252245
2340
 6.  ♀ suka  11:53 červená2160
2320
2380
2410
2445
24552580
2720
 7.  ♀ suka  12:04 čierna1965
2080
2115
2150
2170
21852270
2375
   pohlavie čas farba03.06.  7 týž.  50 dní
51 dní
52 dní
53 dní
54 dní
55 dní
 1. ♂ pes   08:18  žltý2980
3045
3105
3180
3245
3320


 2. ♂ pes   09:15 zelený 3075
3105
3185
3255
3335
3445


 3.  ♀ suka  09:18 ružová2625
2635
2695
2735
2780
2870


 4. ♂ pes   09:26 modrý2675
2680
2750
2820
2895
2955


 5.  ♀ suka  11:05 oranžová2375
2435
2495
2550
2610
2645


 6.  ♀ suka  11:53 červená2785
2840
2905
2960
3000
3135


 7.  ♀ suka  12:04 čierna2430
2465
2535
2605
2700
2660


   pohlavie čas farba  8 týžd. 12.06.
 58 dní
 59 dní
 60 dní
 61 dní
 62 dní
 63 dní
 1. ♂ pes   08:18  žltý 2. ♂ pes   09:15 zelený 3.  ♀ suka  09:18 ružová 4. ♂ pes   09:26 modrý 5.  ♀ suka  11:05 oranžová 6.  ♀ suka  11:53 červená 7.  ♀ suka  12:04 čierna
Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].
Od 39. dňa vážime na váhe  s min mernou jednotkou 5g. Dovtedy sme vážili na kuchynskej váhe, ktorej minimálna merná jednotka je 1 g.