Šteniatka‎ > ‎D Vrh‎ > ‎

Vývoj hmotností

Tabuľky vývoja hmotností šteniatok "D" vrhu narodených 17.04.2021:

  pohlavie čas
farba 17.04. 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní
1 týždeň
1.
♂ pes
08:18 žltý
234
227
245
284
318
350
379
415
2.
♂ pes
09:15
zelený
303 280 315
340
370
412
440
454
3.
♀ suka
09:18
ružová
268 260
275
313
330
360
390
433
4.
♂ pes
09:26 modrý
198
194
231
259
277
309
 330 376
5.
suka
11:05
oranžová 233
 224 245
280
299 337
360
410
6.
suka
11:53 červená
299 280
 314 340
380
420
441
469
7.
suka
12:04
čierna
252
240
 267 289
330
360
394
409
  pohlavie  čas farba 25.04. 9 dní 10 dní 11 dní 12 dní13 dní 2 týžd. 15 dní
1.
♂ pes
08:18
žltý 
 461497
530
561
580
627
668
695
2.
♂ pes
09:15 zelený 
 485 500540
568
600
651
690
720
3. ♀ suka09:18
ružová 
 481 520544571
607624
660
695
4.
♂ pes
09:26
modrý 
 409 453470485
517559
595
620
5.
♀ suka
11:05
oranžová 
 416 469480505
535
551591
636
6.
♀ suka
11:53
červená
 509 546582620
639666
701
740
7.
♀ suka
12:04 čierna 
 464 493520550
586600
641
671
 pohlavie
čas
farba
03.05.
17 dní
18 dní
 19 dní
20 dní
3 týžd.
 22 dní
23 dní
1.
♂ pes
08:18 žltý 732754
807
839
874
919
960
1010
2.
♂ pes
09:15 zelený 
780791817
840
877
913
981
1112
3.
 ♀ suka09:18
ružová 
730762
790
850
870
892
972
1001
4.
♂ pes
09:26
 modrý 673
701
750
797
830
871
926
970
5.
♀ suka
11:05
 oranžová 670
704
749
774
809
860
910
954
6.
♀ suka
11:53červená
780
796
825
840
890
944
977
1116
7.
♀ suka
12:04
 čierna 690
742
761
801
823
860
920
940

Hmotnosti udané v tabuľkách sú v gramoch [g].
Od 30. dňa vážime na váhe pre batoľatá s min mernou jednotkou 5g. Dovtedy sme vážili na kuchynskej váhe, ktorej minimálna merná jednotka je 1 g.